gáll éva és újvári mária
Gáll Ernő életmű-bibliográfiája 1938-2004

 

       bibliográfiák   » Gáll Ernő életmű-bibliográfiája 1938-2004
    év 1938 1939 1940 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1968 1969 1969 1970 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1993 1994 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1999 2000 2000 2001 2002 2003
 
  névmutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű    
  szűkítés -     
  934 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 931-934

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Önállóan megjelent könyvek

1. A romániai polgári szociológia: kritikai tanulmányok. -- Buk.: Állami politikai könyvkiadó, 1958. -- 279.

2. Sociologia burgheză din România: studii critice. < A romániai polgári szociológia: kritikai tanulmányok. > -- Buc.: Ed. de stat pentru literatură politică, 1958. -- 287.

3. Sociologia burgheză din Romînia: studii critice < A romániai polgári szociológia: kritikai tanulmányok. 2. kiadás > -- ed. a 2-a. -- Buc.: Ed. politică, 1963. -- 280.

4. Intelectualitatea în viaţa socială < Az értelmiség a társadalmi életben > -- Buc.: Ed. ştiinţifică, 1965. -- 366.

5. Idealul prometeic. < Prométheuszi eszmény > -- Buc.: Ed. politică 1970. -- 288. -- (Biblioteca de filozofie şi sociologie)

6. A humanizmus viszontagságai. -- Buk.: Politikai könyvkiadó, 1972. -- 363.

7. Tegnapi és mai önismeret: esszék, tanulmányok. -- Buk.: Kriterion könyvkiadó, 1975. -- 411.

8. Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. -- Bp.: Szépirodalmi könyvkiadó, 1978. -- 474.

9. Dimensiunile convieţuirii: studii despre naţiune şi naţionalitate: traducere de Francisc Pap: prefaţa de Petru Pânzaru. < Az együttélés dimenziói: tanulmányok a nemzetről és a nemzetiségről; ford. Francisc Pap, előszó: Petru Pânzaru > -- Buc.: Kriterion, 1978. 480,1 tab. (Biblioteca Kriterion)

10. Pandora visszatérése: a reményről és a méltóságról. -- Buk.: Kriterion, 1979. -- 343.

11. Az erkölcs dilemmái: esszék, tanulmányok. -- Kolozsvár-Napoca: Dacia, 1981. -- 264.

12. A sajátosság méltósága: esszégyűjtemény. -- Bp.: Magvető, 1983. -- 528.

13. Az ezredforduló kihívása. -- Buk.: Kriterion, 1986. -- 328.

14. Kelet-európai írástudók és a nemzeti-nemzetiségi törekvések. -- Bp.: Kossuth könyvkiadó, 1987. -- 387.

15. A nacionalizmus színeváltozásai. -- Nagyvárad: Literátor könyvkiadó, 1994. -- 215.

16. Számvetés: huszonhét év a Korunk szerkesztőségében. -- Kolozsvár: Komp-Press Korunk Baráti Társaság, 1995. -- 240.

17. A felelősség új határai. -- Bp.: Napvilág kiadó, 1999. -- 228.


Post mortem megjelent könyvek

18. Napló I. 1977--1990: Sajtó alá rendezte Gáll Éva és Dávid Gyula. Az előszót írta Gálfalvi Zsolt. -- Kolozsvár: Polis, 2003. -- 506.

19. Napló II. 1990--2000: Sajtó alá rendezte Gáll Éva és Dávid Gyula. -- Kolozsvár: Polis, 2003. -- 600.


Tanulmányok, cikkek

20.   A lélektan a hadseregben. =Korunk. 13(1938). 10:874--876.

21.   A romániai munkásság szociográfiája. In: A mai ember kézikönyve. Évkönyv. 1938. Oradea: Kiadta: =Friss Újság. 1938. 15--20.

22. A románság és a Dunai Szövetség eszméje. =Korunk. 13(1938). 5:449--455.

23. A Harmadik Birodalom ideológiája. =Korunk. 14(1939). 5:407--414.

24. A Népszövetség tegnap és ma. =Korunk. 14(1939). 2:139--142.

25. A romániai társadalmi munkaszolgálat. =Korunk. 14(1939). 3:224--227.

26. Munka és pihenés. =Korunk. 14(1939). 6:515--519.

27. A háború szociológiája. =Korunk. 15(1940). 5:397--401.

28. A népiesség gondolata a román művelődésben. =Korunk. 15(1940). 4:319--325.

29. Tanulmányok a középrétegekről. -- Ismertetés: Vermeil, E. Classes moyennes. Alcan, 1939. =Korunk. 15(1940). 9:805--806.

30. 1848 tanulságai. =Igazság. 2(1946). 173:4.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról
» forrásjegyzék - periodikák
további életmű-bibliográfiák

» Bartók György életmű-bibliográfiája
» Benkő Samu bibliográfia 1946-2009
» Cs. Gyimesi Éva életmű-bibliográfia
» Domokos Géza életműbibliográfia
» Jancsó Béla életmű-bibliográfiája 1920-1973
» Jordáky Lajos életmű-biblográfiája
» Kacsó Sándor munkáinak bibliográfiája (1922-1944)
» Krenner Miklós életmű-bibliográfiája
» László Dezső életmű-bibliográfiája
» Ligeti Ernő munkáinak bibliográfiája
» Makkai Sándor életmű-bibliográfiája 1910-1951
» Mikó Imre életmű-bibliográfiája
» Paál Árpád cikkeinek bibliográfiája
» Sütő András életmű-bibliográfiája
» Tavaszy Sándor életmű-bibliográfiája

 
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék