gáll éva és újvári mária
Gáll Ernő életmű-bibliográfiája 1938-2004934 tétel     lapozás: 1-30 | 31-60 ... 931-934


Önállóan megjelent könyvek

1. A romániai polgári szociológia: kritikai tanulmányok. -- Buk.: Állami politikai könyvkiadó, 1958. -- 279.

2. Sociologia burgheză din România: studii critice. < A romániai polgári szociológia: kritikai tanulmányok. > -- Buc.: Ed. de stat pentru literatură politică, 1958. -- 287.

3. Sociologia burgheză din Romînia: studii critice < A romániai polgári szociológia: kritikai tanulmányok. 2. kiadás > -- ed. a 2-a. -- Buc.: Ed. politică, 1963. -- 280.

4. Intelectualitatea în viaţa socială < Az értelmiség a társadalmi életben > -- Buc.: Ed. ştiinţifică, 1965. -- 366.

5. Idealul prometeic. < Prométheuszi eszmény > -- Buc.: Ed. politică 1970. -- 288. -- (Biblioteca de filozofie şi sociologie)

6. A humanizmus viszontagságai. -- Buk.: Politikai könyvkiadó, 1972. -- 363.

7. Tegnapi és mai önismeret: esszék, tanulmányok. -- Buk.: Kriterion könyvkiadó, 1975. -- 411.

8. Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. -- Bp.: Szépirodalmi könyvkiadó, 1978. -- 474.

9. Dimensiunile convieţuirii: studii despre naţiune şi naţionalitate: traducere de Francisc Pap: prefaţa de Petru Pânzaru. < Az együttélés dimenziói: tanulmányok a nemzetről és a nemzetiségről; ford. Francisc Pap, előszó: Petru Pânzaru > -- Buc.: Kriterion, 1978. 480,1 tab. (Biblioteca Kriterion)

10. Pandora visszatérése: a reményről és a méltóságról. -- Buk.: Kriterion, 1979. -- 343.

11. Az erkölcs dilemmái: esszék, tanulmányok. -- Kolozsvár-Napoca: Dacia, 1981. -- 264.

12. A sajátosság méltósága: esszégyűjtemény. -- Bp.: Magvető, 1983. -- 528.

13. Az ezredforduló kihívása. -- Buk.: Kriterion, 1986. -- 328.

14. Kelet-európai írástudók és a nemzeti-nemzetiségi törekvések. -- Bp.: Kossuth könyvkiadó, 1987. -- 387.

15. A nacionalizmus színeváltozásai. -- Nagyvárad: Literátor könyvkiadó, 1994. -- 215.

16. Számvetés: huszonhét év a Korunk szerkesztőségében. -- Kolozsvár: Komp-Press Korunk Baráti Társaság, 1995. -- 240.

17. A felelősség új határai. -- Bp.: Napvilág kiadó, 1999. -- 228.


Post mortem megjelent könyvek

18. Napló I. 1977--1990: Sajtó alá rendezte Gáll Éva és Dávid Gyula. Az előszót írta Gálfalvi Zsolt. -- Kolozsvár: Polis, 2003. -- 506.

19. Napló II. 1990--2000: Sajtó alá rendezte Gáll Éva és Dávid Gyula. -- Kolozsvár: Polis, 2003. -- 600.


Tanulmányok, cikkek

20.   A lélektan a hadseregben. =Korunk. 13(1938). 10:874--876.

21.   A romániai munkásság szociográfiája. In: A mai ember kézikönyve. Évkönyv. 1938. Oradea: Kiadta: =Friss Újság. 1938. 15--20.

22. A románság és a Dunai Szövetség eszméje. =Korunk. 13(1938). 5:449--455.

23. A Harmadik Birodalom ideológiája. =Korunk. 14(1939). 5:407--414.

24. A Népszövetség tegnap és ma. =Korunk. 14(1939). 2:139--142.

25. A romániai társadalmi munkaszolgálat. =Korunk. 14(1939). 3:224--227.

26. Munka és pihenés. =Korunk. 14(1939). 6:515--519.

27. A háború szociológiája. =Korunk. 15(1940). 5:397--401.

28. A népiesség gondolata a román művelődésben. =Korunk. 15(1940). 4:319--325.

29. Tanulmányok a középrétegekről. -- Ismertetés: Vermeil, E. Classes moyennes. Alcan, 1939. =Korunk. 15(1940). 9:805--806.

30. 1848 tanulságai. =Igazság. 2(1946). 173:4.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék